Omstil.com tilbyder SMS-evaluering, der sendes automatisk efter afsluttet samtale.